Egzaminy z przedmiotów Mechanika Konstrukcji na wszystkich rodzajach studiów prowadzone będą na platformie Microsoft Teams.

UWAGA :
Prezentowane rozwiązania nie są szczegółowe, mają jedynie pomóc w sprawdzeniu własnych wyników.
NOTICE :
Details of solutions are limited to those that are necessary in checking self-obtained results.